Strateški razvojni program Općine Šodolovci 2015.-2020. godine

Strateški razvojni program općine Šodolovci za razdoblje od 2015. do 2020. izradila je tvrtka NFM Consulting d.o.o. Izrada dokumenta financirana je EU sredstvima, odnosno kroz podmjeru 7.1. Ruralnog razvitka. Strategija je izrađena u suradnji s koordinatorom regionalnog razvoja Osječko-baranjske županije, Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH.

 

strateški-razvojni-program-općine-šodolovci