Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 11 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

 

Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci, 2. travnja 2013. godine

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Šodolovci, 31. kolovoza 2009. godine

Predsjednik općinskog vijeća

Tomislav Starčević (SDSS)

Potpredsjednik općinskog vijeća

Goran Penava (HDZ)

Članovi općinskog vijeća

Na lokalnim izborima 21. svibnja 2017. za članove općinskog vijeća izabrani su slijedeći vijećnici:

 • Vjekoslav Brđanin (SDSS)
 • Biljana Đuričić (SDSS)
 • Čedomir Janošević (SDSS)
 • Lazar Telenta (SDSS)
 • Tomislav Starčević (SDSS)
 • Slobodanka Bijelić (SDSS)
 • Đurđica Ratković (SDSS)
 • Slobodanka Matijević (HNS-HSU)
 • Nikola Grkinić (HNS-HSU)
 • Goran Kovačević (SDP)
 • Goran Penava (HDZ)

 

Sjednice 2018. godina

 

 

Sjednice 2017. godina

5. sjednica Općinskog vijeća, 29. prosinca 2017: Poziv  zapisnik

4. Sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

3. Sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

2. Sjednica općinskog vijeća:   poziv   zapisnik

1. Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

 

Sjednice prethodnog saziva Općinskog vijeća