Djelatnosti

GOSPODARSTVO

Okosnica ukupne gospodarske djelatnosti na području Općine Šodolovci čine poljodjelstvo i stočarstvo.
Od poljoprivrednih kultura koje se uzgajaju najzastupljenije su: pšenica, kukuruz, suncokret, soja i šećerna repa. Prevladavaju kisela tla koja su pogodna za uzgoj duhana i paprike.
U naseljima Palača, Silaš i Paulin Dvor nalazi se zemlja „crnica“ koja je pogodna za uzgoj lubenica, pa se u tim naseljima stanovnici u velikom broju i bave proizvodnjom te kulture. S obzirom na pogodnost tla, pojedinci počinju saditi nasade lješnjaka i oraha.
Veliki problem i opasnost što za sigurnost stanovnika, što za poljoprivrednu proizvodnju predstavlja veliki dio poljoprivrednih površina koji se nalazi pod minama, a proces razminiranja izrazito sporo teče.
Na području Općine Šodolovci djeluje osam obrta, koji su upisani u obrtni registar, jedno trgovačko društvo upisano u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Osijeku, te devet udruga koje djeluju na području Općine Šodolovci kroz koje stanovnici zadovoljavaju svoje potrebe.
Na području Općine Šodolovci djeluju tri lovačka udruženja, šumske površine i nastanjenost divljači predstavljaju  potencijal za razvoj  lovstva na području Općine.


INFRASTRUKTURA

Ceste su u dobrom stanju, i  gustoća cestovne mreže u principu zadovoljava. Nogostupi su u potpunosti sanirani u naseljima Palači i Šodolovcima, a djelomično u mjestima Ada, Paulin Dvor i Silaš.
Sva naselja imaju telekomunikacijsku mrežu.
Zasada plinofikacija nije provedena, ali se planira u svih sedam naselja, te Općina Šodolovci traži partnere za taj projekt. U tijeku je potpisivanje ugovora za provođenje plinofikacije u naselju Paulin Dvor.
Vodovodna mreža postoji u četiri naselja- Adi, Palači, Petrovoj Slatini i Silašu. U budućnosti se planira izgradnja vodovodne mreže u mjestima Šodolovci, Koprivna i Paulin Dvor. Vodovodna mreža u Paulin Dvoru bit će povezana na Vodovod Osijek preko Ernestinova. Potpisan je sporazum s Vodovodom Osijek, te se ove godine kreće u njegovu realizaciju.
Javna rasvjeta nalazi se u svim naseljima, u posljednjih nekoliko godina ona je što djelomično, što u potpunosti obnovljena u mjestima Koprivna, Palača, Paulin Dvor i Šodolovci. U tijeku je sanacija javne rasvjete u mjestima Ada i Silaš, projekt je u fazi ishodovanja potrebne dokumentacije i dozvola.
Struja postoji u svim naseljima, a u Koprivni, Paulin Dvoru i Šodolovcima postavljena je nova niskonaponska mreža.


KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA „ZORA“

KUD „Zora“ Silaš osnovan je 1996. godine na inicijativu mladih u selu s ciljem očuvanja tradicije i kulture srpske populacije koja živi na ovim prostorima. Društvo je aktivno kroz folklornu sekciju koja se sastoji od folklornog ansambla (1. Ansambl i dječja grupa) i ženske pjevačke grupe.
Do sada je održan velik broj nastupa u Silašu, bližoj okolini, diljem Hrvatske i inozemstva (Republika Srbija, R. Srpska, Mađarska, Grčka).
Na svom repertoaru, s obzirom na kratak period rada društvo ima 13 stiliziranih koreografija i tri scenska prikaza običaja.
Društvo je postalo prepoznatljivo po organizaciji smotre izvornog narodnog stvaralaštva pod nazivom „Silašijada“ koja se već tradicionalno održava svake godine.
Osim mnogobrojnih zahvalnica za učešće na raznim manifestacijama društvo se može pohvaliti sa dvije diplome, osvojene na međunarodnom Đurđevdanskom festivalu, održanom od 27 do 30. travnja 2012. godine  u Istočnom Sarajevu i to:
- diplomom za najizvorniju koreografiju i
-diplomom sveukupnog pobjednika festivala.


DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SILAŠ

Prvo vatrogasno društvo koje je osnovano na području Općine Šodolovci bilo je DVD Šodolovci 1981. godine. DVD Silaš osnovan je 1983. godine, ta društva djelovala su i radila sve do 1991. godine kada zbog ratnih zbivanja prestaju s radom.
Po osnivanju Općine 1997. godine, odlukom prijelaznog upravitelja Jean Paul Kleina, Općina ima obvezu po Zakonu o zaštiti od požara izdvajati za vatrogastvo 5 % vlastitih izvornih prihoda i pokreće se inicijativa za ponovno aktiviranje DVD-a.
Bivši članovi DVD-a Silaš i DVD-a Šodolovci održavaju Osnivačku Skupštinu u Silašu 16.09.2001. godine i osnivaju DVD Silaš sa sjedištem u Silašu. Društvo je obnovilo jednu zgradu koja im služi kao skladište.  Raspolaže potrebnom opremom, navalnim vozilom i svim potrebnim za djelovanje.


NK „HAJDUK“ ŠODOLOVCI

Prvu nogometnu loptu u Šodolovce donio je Špiro Čolović 1931. godine kada je osnovan klub  pod nazivom „Hajduk“. Nogometna tradicija mjesta Šodolovci počinje povratkom mještana iz izbjeglištva 1945. godine. Klub radi do 1991. godine kada početkom ratnih zbivanja prestaje s radom. Mirnom reintegracijom počele su se obnavljati i društvene aktivnosti, pa je pokrenuta i inicijativa za pokretanje nogometnog kluba jer se smatralo da sport, kultura i mladi koji to obavezno prate, moraju biti prioritet u zajednici.
U drugom mjesecu 2006. godine održana je Osnivačka skupština na kojoj je odlučeno da se nogometni klub registrira.