Naselja

Općina  Šodolovci  kao  jedinica  lokalne  samouprave  formirana  je  u  ožujku  1997.  godine.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i JLS u Republici Hrvatskoj  (NN RH 68/98) ustanovljena  je kao nova Općina  u sastav  koje ulaze sljedeća naselja: Ada, Koprivna, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Silaš i Šodolovci. Nalazi se na području od posebne državne skrbi I. skupine.

Općina  Šodolovci  dio  je  šireg  prostora  istočnog  dijela  Republike  Hrvatske,  odnosno  dio njegove prirodno-geografske cjeline istočne Hrvatske.

zgrada

U okviru prostora Osječko-baranjske županije, kao dijela prostora istočne Hrvatske, Općina Šodolovci  zauzima  jugoistočni  dio  područja  Županije,  s  udjelom  od  1,9%  županijskog prostora.  Zauzima  dva  odvojena  prostorna  dijela,  koja  su  međusobno  odvojena  južnim dijelom Općine Ernestinovo. Zapadni veći dio Općine je u okruženju Općine Ernestinovo, na istoku, Antunovca, na sjeveru, Vladislavaca, na zapadu i Semeljaca na jugozapadu, dok je južni dio uz granicu  Vukovarsko-srijemske  županije,  odnosno  Općine  Markušica.  Istočni, manji dio Općine graniči na sjeveru s područjem Grada Osijeka, na sjeverozapadu s Općinom Antunovac, zapadu s Općinom Ernestinovo te na jugu i jugoistoku s područjem Vukovarsko- srijemske županije, odnosno Općinama Tordinci i Trpinja.

Prostor Općine je s okruženjem prvenstveno povezan trasom državne ceste D518 koja prolazi težištem između dva dijela prostora Općine. U budućnosti trasu postojeće ceste zamijenit će nova brza cesta planirana istočno od postojeće trase državne ceste D518. Osim cestovnih veza za prostor Općine značajna je i trasa željezničke pruge i red Osijek – Vinkovci koja se planira obnoviti i uključiti u prometni sustav istočne Hrvatske.

Što se tiče zemljišta u hektarima za Općinu Šodolovci, ono je razvrstano po katastarskim općinama. Katastarske općine po kojima su praćene evidencije zemljišta su: Ada, Koprivna, Paulin Dvor,  Palača u okviru koje je i naselje Silaš, te katastarska Općina Šodolovci u okviru koje je naselje Petrova Slatina. Tako u Općini Šodolovci imamo pet katastarskih općina i za njih su vođene evidencije o vlasništvu zemljišta.

OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 3
31 215 Ernestinovo

Fax: 031/ 296 082
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

POVRŠINA OPĆINE 78,32 km2

BROJ STANOVNIKA OPĆINE 1.955

GUSTOĆA NASELJENOSTI 25,0 st./km2